Получи оферта Цени и промоции
Управление на етажна собственост

Пакети

Уважаеми клиенти за Ваше удобство при интерес, всяка услуга може да се предлага отделно. Цените може да варират според броят имоти

Икономичен

 • Професионален домоуправител
 • Фасилити мениджмънт и касиер
 • Заплащане на комунални услуги
 • Изготвяне и управление на бюджети
 • Събиране на задължения
 • Цена на ап. от - 6.00 лв. на месец/ с ДДС

Стандартен

 • Професионален домоуправител
 • Фасилити мениджмънт и касиер
 • Почистване и санитарен контрол
 • Техническа поддръжка
 • Платформа за онлайн дискусия и гласуване
 • Събиране на задължения
 • Дежурен телефон през почивните дни
 • Цена на ап. от - 11.00 лв. на месец/ с ДДС

Премиум

 • Професионален домоуправител
 • Фасилити мениджмънт и касиер
 • Почистване и санитарен контрол
 • Техническа поддръжка
 • Снегопочистване
 • Регулярна дезинсекция
 • Дежурен телефон през почивните дни
 • Поддръжка на зелени площи
 • Платформа за онлайн дискусия и гласуване
 • Събиране на задължения
 • Естетически проект за подобрения
 • Цена на ап. от - 17.00 лв. на месец/с ДДС

Предлагани услуги

Услугата професионален домоуправител и прилежащите дейности които предлагаме в услуга на етажната собственост могат да направят Вашият вход едно по добро място.

 • Професионален домоуправител

  Той анализира, консултира и решава всички Ваши проблеми

 • Професионално почистване

  Сухо и мокро почистване на вътрешни и външни общи части

 • Дежурен център

  Екип на фирмата е на Ваше разположение в празнични и почивни дни

 • Събиране на задължения

  Събиране на текущи и стари задължения от собственици и медиация

 • Онлайн услуги

  Следете всички отчети и архиви на входа само през телефона си

 • Озеленяване и снегопочистване

  Фирмата извършва сезонни услуги за клиенти с високи изисквания

ИНОВАЦИИТЕ И ПОЛЗВИТЕ КОИТО ПОЛУЧАВАТЕ

Запознайте се с иновативните методи, които прилагаме с цел да оптимизираме и подобрим работата във Вашата етажна собственост

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА

Ние създаваме онлайн платформа, в която всички собственици от етажната собственост, могат по всяко време да виждат всички документи, таблици, справки, архиви, входящата и изходящата кореспонденция с институции и трети лица. Създаваме база със споделена информация, където качваме всичко, което касае общите части. Това ни позволява да бъдем по-полезни и експедитивни за нашите клиенти

ОНЛАЙН ГЛАСУВАНЕ

Създаваме платформи за онлайн гласуване и вземане на решения касаещи етажната собственост. Така успяваме да бъдем по-експедитивни и да получим одобрение и обратна връзка, от всички собственици без да ги ангажираме с физическото им присъствие. По този начин успяваме да повишим информираността на клиента за решенията и да създадем условия за участие на повече хора в управлението на етажната собственост само през телефона.

ПЕРСОНАЛЕН ПРОФИЛ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Създаваме персонален профил на етажната собственост, където всички собственици по-всяко време може да следят паричните и документални движения в бюджета Нашите клиенти могат по всяко време да направят справка за задължения и история на плащания, както и да получат отчет в реално време. Всяка информация се класифицира по ЗЗЛД.

ПЕРСОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ

Всяка етажна собственост разполага с персонален домоуправител, който е запознат със всички нейни специфики и е компетентен да съдейства на собствениците по най-добрият начин. Той получава и дава обратна връзка на собствениците. Изграждаме доверие в собствениците с точни финансови и дейностни отчети. Поддържаме дежурен център 24/7

НАШАТА ДЕЙНОСТ

Вижте как може да направите вашата етажна собственост едно по-добро място.

 • Основна дейност и задачи

  • Приема месечни бюджети и разпределя съобразно изискваията на ЕС месечните такси на живущите. • Извършва събиране на начислените месечни вноски • Следи за нормалното функциониране на инсталациите в обекта и при възникнал проблем организира своевременното им отстраняване. • Изготвя, събира и отчита първични счетоводни документи. • Следи абонаментните договори, координира ремонтните дейности и приема с протокол работата на подизпълнителите.

 • Отговорности

  • Носи отговорност за организацията на работата на помощния персонал, обслужващ обекта – портиери, хигиенисти, фирми-подизпълнители. • Отговаря за навременното заплащане на комуналните разходи на сградата, съобразно наличния бюджет на ЕС. • Отговаря за качественото изпълнение на заложените в договора услуги . • Отговаря за навременното изготвяне и предаване на документи, касаещи управлението и поддръжката на ЕС

 • Предимства

  • Подготовка и провеждане избор на доставчици на външни услуги като и формулировка на критерии за оценка на оферти. • Организиране работата на поддоставчиците на услуги. • Планиране нуждата от консумативи за поддръжка на съоръженията на територията на ЕС. • Ефективно комуникиране и аргументиране пред възложителя относно извършените дейности като и формулировка на количествено и качествено постигнатите резултати. • Прилагане на основните законодателни изисквания, свързани с поддръжката на сградния фонд.

 • Практическа дейност

  • Организиране изпълнението на решенията на Общото събрание, водене и съхраняване протоколната книга, съхраняване плановете на етажната собственост, книгата за входяща и изходяща кореспонденция, техническия паспорт на етажната собственост, изготвяне и представяне за одобрение от Общото събрание на етажната собственост на годишния бюджет за управлението, поддържането и ползването на общите части на етажната собственост и годишния план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности на територията на етажната собственост.

Контакти

Имате въпрос? Обадете се сега или направете запитване по e-mail.

dobriteuslugi@gmail.com

Търговски отдел +359 889 192 386

Административен отдел +359 878 872 220

Kонсултаций и въпроси +359 886 462 418

Офис - София бул. Андрей Ляпчев 1